user-icon
Akio Sugeno

Senior Vice President at Telehouse